Als je je mentaal en fysiek fit voelt…..heb je meer plezier in het leven
Werk ook mee aan een vitaal Fryslân
Als je je mentaal en fysiek fit voelt….presteer je beter
Werk ook mee aan een vitaal Fryslân
Als je je mentaal en fysiek fit voelt….ben je minder vaak ziek
Werk ook mee aan een vitaal Fryslân

Friese inwoners ondersteunen bij vitaal leven.

De partners van de Vitaliteitsalliantie bundelen hun kennis en krachten om deze missie te verwezenlijken. Want steeds meer Friese organisaties zijn vanuit hun identiteit bezig met vitaliteit; ieder op zijn eigen manier maar steeds meer samen.

Als je je mentaal en fysiek fit voelt, heb je meer plezier in het werk en dagelijkse bezigheden, presteer je beter en ben je minder vaak ziek. Mentaal en fysiek fit zijn, is niet iedereen gegeven. Wij helpen mensen daarbij.

Partners