De Friesland

In Nederland is de gezondheidszorg goed op orde. We kunnen alleen wel slimmer met zaken omgaan, zoals met kennis, geld en met onze eigen gezondheid. Ten aanzien van de financiële houdbaarheid moeten we ons realiseren dat een deel van de zorgkosten die we in Nederland maken direct gerelateerd is aan leefstijl. Ofwel een deel van de kosten van de gezondheidszorg is vermijdbaar. Verschillende organisaties doen hun uiterste best de leefstijl van Friezen te beïnvloeden, door preventieprogramma’s en leefstijlbevordering. Om Friezen te ondersteunen de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Tegelijkertijd lopen dezelfde organisaties aan tegen de grenzen van hun slagkracht, effectiviteit en (financiële) kunnen. Door krachten en kennis te bundelen kunnen we meer bereiken. In het manifest hebben we onze ambities, onze dromen, voor de gezondheid van de burgers in Friesland benoemd. Hier zetten we met elkaar de schouders onder om meer Vitale Friezen te krijgen.

Onze maatschappelijke en regionale verantwoordelijkheid reikt verder dan alleen het verzekeren van zorg. Natuurlijk kunnen klanten bij ons terecht voor een goede zorgverzekering en kunnen ze gebruik maken van zorg als die nodig is. Maar we richten ons ook op de vitaliteit en gezondheid van onze klanten. We helpen ze, samen met onze partners, eigen regie te krijgen en zelf- en samenredzaam te worden. Wat de Vitaliteitsalliantie tot nu toe heeft opgeleverd? Met elkaar kunnen we een beweging op gang brengen. We zijn daarom blij dat de alliantie steeds verder groeit doordat er meer partijen aansluiten.

Sport Fryslân

Bijna 1 op de 3 Friese inwoners bewegen te weinig. Elke dag weer zetten wij ons in om deze 240.000 Friezen in beweging krijgen. Daar werken we samen aan met de provincie, gemeenten, verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners, vrijwilligers en de inwoners van Friesland. Gezamenlijk aan de slag voor een vitaal Fryslân. Daarin wil Sport Fryslân vooroplopen, de verbinder en aanjager zijn.

Daarbij vinden het totaalplaatje belangrijk; hoofd, hart en lijf. Dus genoeg bewegen, zinvol bezig zijn, plezier hebben en voldoende rust en ontspanning hebben. Sporten en bewegen bevordert de sociale relatie tussen mensen en heeft een positief effect op de gezondheid.

Hierin zie je dat wij ons niet alleen focussen op sporten en bewegen, maar juist voeding en mentale veerkracht ook een onderdeel zijn. Wij zijn niet de specialist op het gebied van voeding en veerkracht. Daar zijn anderen beter in. Die partijen zijn aangesloten bij de alliantie. Wij zoeken met hun verbinding en delen kennis met elkaar. Dat is de kracht van de alliantie.

GGD Fryslân

Wonen en leven in een gezonde en veilige omgeving. Dat is wat u wilt. En dat is ook waar GGD Fryslân voor staat. Wij zijn de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten. Als GGD werken wij aan het bevorderen van de gezondheid van alle Friezen. Waarom zijn wij lid zijn van de Alliantie? Omdat we veel meer kunnen bereiken voor de Friezen als we de handen ineen slaan. In de Alliantie hoef je niet eindeloos te vergaderen tot je het eens bent, maar we inspireren elkaar en werken samen waar dat zo uitkomt.

Zorgbelang Fryslân

Zorgbelang is een netwerkorganisatie en verzamelt kennis van de wensen, behoeften en ervaringen van mensen die gebruik maken van de zorg. We werken sinds jaar en dag samen met andere partijen in zorg en welzijn. De zorg is immers van ons allemaal en zoals ons motto zegt: met elkaar werken we aan een betere zorg. Ook op het gebied van vitaliteit.

Waarom doen we mee aan de Vitaliteitsalliantie? We willen het verhaal van vitaliteit verder brengen binnen de provincie. Dat moet niet alleen een verhaal van Zorgbelang voor de zorgsector zijn, maar ook op andere gebieden (onderwijs, bedrijfsleven). De stip aan de horizon – de vitale Fries – is naar onze mening een doel dat we alleen met elkaar kunnen bereiken.

ROS Friesland

ROS Friesland biedt advies en begeleiding, kennis en inspiratie voor de doorontwikkeling van de eerstelijnszorg. Inwoners van Friesland willen gezond leven én de zorg krijgen die ze nodig hebben. Nu en in de toekomst. Ondanks de stijgende zorgvraag en een toenemende schaarste aan middelen. Samenwerking met de eerste lijn en betrokken partijen in de buurt is hierbij belangrijk. ROS Friesland werkt samen met de eerste lijn aan samenhangende zorg dichtbij burgers.

Partners