Friese inwoners ondersteunen bij vitaal leven
De partners van de Vitaliteitsalliantie bundelen hun kennis en krachten om deze missie te verwezenlijken. Want steeds meer Friese organisaties zijn vanuit hun identiteit bezig met vitaliteit; ieder op zijn eigen manier maar steeds meer samen.

Als je je mentaal en fysiek fit voelt, heb je meer plezier in het werk en dagelijkse bezigheden, presteer je beter en ben je minder vaak ziek. Mentaal en fysiek fit zijn, is niet iedereen gegeven. Wij helpen mensen daarbij.

Waarom? We weten allemaal wat de gevolgen zijn van te weinig bewegen en ongezonde voeding: het krijgen van ziektes als diabetes en stijgende zorgkosten. Door in Friesland meer samen te werken, geloven wij dat dit ook een positief effect heeft op onder andere de kostenontwikkeling in de zorg.

Hoe doen we dat?
De partners van de Vitaliteitsalliantie maken Friesland vitaler. We doen dit door:

  • Verbinden: We brengen partijen bij elkaar zodat organisaties en medewerkers elkaar kennen en kennis met elkaar delen.
  • Deuren open stellen: Een kijkje in de keuken bij andere organisaties levert vaak veel inspiratie op! Misschien maakt ‘de buurman’ al gebruik van de stabureaus die jij voor je organisatie wilt aanschaffen. Zij vertellen jou de aanpak en de voor- en nadelen. Misschien mag je zelfs wel een paar dagen proefdraaien.
  • Samenwerken: Als Friese organisaties werken we samen en trekken (meer) met elkaar op. Een aantal keer per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd. Hier wordt o.a. kennis gedeeld over het toepassen van vitaliteit in de organisatie. Elk jaar staat een thema centraal: in 2017 bewegen, in 2018 voeding en in 2019 mentale veerkracht. We focussen ons dit jaar dan ook op het thema bewegen.

Dus:
In plaats van mensen te vertellen dat ze meer moeten bewegen, zorgen we samen voor goede fietspaden en veilige wandelroutes, plaatsen we stabureaus op het werk, stimuleren we lunchwandelen, zorgen we voor watertappunten en fruit op het werk etc. Oftewel, maak van de gezonde keuze de makkelijke keuze! Door dit juist in samenhang met de alliantiepartners op te pakken kan meer worden bereikt; op het werk, op school en thuis.

Wil je meer weten over ons verhaal? Lees hier ons manifest.

Samen voor een vitaal Friesland – word lid!
De organisaties die op dit moment het voortouw nemen zijn: ROS Friesland, Zorgbelang Fryslân, GGD Fryslân, De Friesland en Sport Fryslân. Andere partijen die aangesloten zijn, zijn: VNO-NCW Noord, Stenden Hogeschool, AB Vakwerk, Provincie Fryslân, Grendel Games, Friesland College, NDC Media groep, LHV, gemeente Heerenveen, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, BCL Actief, Friesland Beweegt, De Noorderbrug, Coolminds, KNGF, Hogeschool van Hall Larenstein Leeuwarden, Friese Milieu Federatie, ZuidOostZorg en Reseth.  Lees hier het hele verhaal: het manifest- onze doelstellingen.

Ook lid worden? Dat kan, klik hier!